atžardyti

atžardyti
atžárdyti žr. išžardyti.
◊ akìs atžárdyti sugėdinti: Atžárdžiau prakeiktam akìs prieš visą svietą Ktk.
\ žardyti; apžardyti; atžardyti; įžardyti; išžardyti; nužardyti; pažardyti; prižardyti; sužardyti; užžardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apžardyti — tr. kartimis aptverti: Apžardyk daržą, ka arkliai i karvės į daržą neitum Kv. žardyti; apžardyti; atžardyti; įžardyti; išžardyti; nužardyti; pažardyti; prižardyti; sužardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžardyti — tr. išdžiauti po žardą: Išžardžiau po žardą vikus plonai, vis greičiau vėjas perpūs Ss. Sėmenis išžardyk, o kai išdžius, ir sudaužysi galveles Pbs. ◊ [į] akìs išžardyti griežtai, tiesiai pasakyti, išdėti: Aš jam viską išžardžiau akysna, visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužardyti — tr. žardant apkrauti, apdėti, pridžiauti: Visas kartis žirniais nužardžia Ds. žardyti; apžardyti; atžardyti; įžardyti; išžardyti; nužardyti; pažardyti; prižardyti; sužardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažardyti — tr. NdŽ kiek sudžiauti į žardą: Buvo žardai žardieno[je] pažardyti [linų] Šts. Galvas linų kaip nukapoja, tai smulkmenas pažar̃do Plvn. | refl. NdŽ. žardyti; apžardyti; atžardyti; įžardyti; išžardyti; nužardyti; pažardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižardyti — tr. 1. DŽ, NdŽ, KŽ daug pridžiauti į žardą: Kitais metais žirnių du tarpu prižardydavom Užp. Prižardėm žardų tik aukštutinę dalį, greičiau išdžius vikai Ssk. Prižardžiau penkis ardus linų Pln. Jūsų šiemet prižardys kokius penkis tarpus Sml.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužardyti — tr. NdŽ, KŽ, DŽ1, KlvrŽ sudžiauti į žardą: Galvenas linų į žardą sužardyk JI407. Žirnius nupjaus, parveš, į tą žardą i sužardys End. Sužardžiau žirnius, ir lietus nebe taip baisu Ds. Mūs pupos žarde sužardytos Dglš. Žardai padaryti, ne teip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžardyti — tr. 1. užbaigti krauti žardą: Reikia žirnienojus gerai užžardyt, kad neužlytų Ds. 2. užtverti kartimis: Užžardžiau žardį – veršis neveršis Erž. | refl. tr., intr.: Užsižardyti yra užsitvoryti tvorą po dvi arba tris kartes J. | prk.: Upelis šiemet …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžardyti — tr. 1. J.Jabl, Rtr, NdŽ, KŽ padžiauti į žardą: Paskui ant tų karčių reikia įžardyti dobilai rš. | refl. tr. Rtr, KŽ: Įsižardėm truputį žirnių, sėmenų žardan Š. 2. įsprausti: Tėvelis įžardė į žnyples šakelę su obuoliu J.Jabl. žardyti; apžardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žardyti — žardyti, o ( ija Jn(Kv), K.Būg, FrnW, NdŽ, KŽ, žardžia K.Būg(Ds)), ė ( ijo Ėr) tr. Rtr, Š, DŽ, KŽ, žardyti, žar̃do, žar̃dė 1. M, L, LzŽ, Kin krauti į žardą džiovinti: Sustato pagalius, sudeda kartis ir žardo linus Všk. Žirnius žardyti į žardus J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”